Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

recerca clínica

per avançar en el coneixement i curació de les malalties és necessari fer recerca clínica

A la Fundació ACE estem treballant en nombrosos assajos clínics de participació mundial destinats a totes les fases evolutives de la malaltia. Hi abordem des de les fases preclíniques, quan encara no s’ha manifestat la malaltia, fins a les fases més avançades de la malaltia d’Alzheimer.

Disposem d’una extensa base de dades que inclou informació de més de 18.000 pacients amb diferents malalties cognitives. Les anàlisis d’aquesta informació permeten generar coneixement sobre les característiques clíniques i l’evolució de les diferents patologies. L’objectiu últim és millorar la nostra capacitat per realitzar un diagnòstic precís i aportar el tractament més adequat per a cada pacient.

La participació a un assaig clínic és determinada pels investigadors que el porten a terme. Cada assaig clínic requereix unes característiques o requisits concrets que han de reunir els participants.

Si vols més informació sobre la eventual participació a un assaig clínic en curs pots contactar-nos a:

93 430 47 20 +3

assaigsclinics@fundacioace.com

El diagnòstic precoç de la malaltia és un dels camps que actualment genera més interès en la comunitat científica. En aquest context, la Fundació ACE ha posat en marxa FACEHBI (Fundación ACE Healthy Brain Initiative), un ambiciós projecte que té la finalitat de seguir al llarg del temps 200 persones amb queixes de memòria i que integra dades clíniques, genètiques, analítiques i de neuropsicologia.