Ace:
Sala de premsa

NOTA INFORMATIVA
Barcelona, 14 d'octubre de 2021

 

Nou article científic de la cohort FACEHBI

L'efecte acumulatiu de les hiperintensitats de la subtància blanca juntament amb la quantitat de β-amiloide povoca un pitjor rendiment cognitiu en persones amb queixes subjectives de memòria

•    Alzheimer’s Research & Therapy publica un nou estudi de la cohort FACEHBI en el qual s’explora la possible relació entre hiperintensitats de la substància blanca i l’acumulació de β-amiloide amb un pitjor rendiment de la memòria episòdica en persones cognitivament sanes

•   FACEHBI és un estudi dissenyat per a la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer, realitzant un seguiment mèdic a 200 persones cognitivament sanes que perceben pèrdues de memòria


Un estudi de la cohort FACEHBI d'Ace Alzheimer Center Barcelona ha explorat la possible relació de la combinació entre les hiperintensitats de la substància blanca i la deposició de β-amiloide de persones cognitivament sanes amb un pitjor rendiment cognitiu.

L'article, publicat recentment a Alzheimer's Resarch & Therapy, identifica que en persones amb queixes subjectives de memòria, les hiperintensitats de la substància blanca incideixen clarament en un baix rendiment cognitiu, mentre que els nivells de la proteïna β-amiloide mostren una tendència d'un menor rendiment cognitiu, sense ser aquesta significativa.

No obstant això, els investigadors han pogut concloure que existeix un efecte acumulatiu d'aquestes dues patologies amb relació al rendiment cognitiu, és a dir, si el subjecte mostra hiperintensitats de substància blanca i, a més, nivells alts de β-amiloide, mostrarà pitjor rendiment en la memòria episòdica.

Per obtenir aquests resultats, els 200 integrants de la cohort FACEHBI es van sotmetre a diverses proves d'imatge cerebral i a una avaluació neuropsicològica extensa, donant lloc a l'elaboració de "Cognitive Composites Domain Scores" per a l'anàlisi, entre ells, el test face-name per a l'avaluació de la memòria associativa.

La Dra. Gemma Ortega, autora principal de l'estudi i neuropsicòloga d'Ace Alzheimer Center Barcelona, conclou que "la troballa d'aquesta combinació de factors en persones que estan clínicament sanes podria ajudar a la prevenció del deteriorament cognitiu tipus Alzheimer o Vascular i al desenvolupament de futurs tractaments per evitar una possible conversió a demència en persones amb queixes subjectives de memòria que compleixen amb la premissa de l'estudi" i afegeix que "gràcies a la generositat de les persones que formen la cohort FACEHBI podem seguir investigant amb l'objectiu de trobar respostes a la incògnita de l'origen de l'Alzheimer".

El projecte Ace Healthy Brain Initiative (FACEHBI) és un estudi sobre la detecció precoç de l'Alzheimer dissenyat i impulsat per Ace Alzheimer Center Barcelona el 2014. En concret, realitza un seguiment mèdic exhaustiu a 200 persones cognitivament sanes que perceben pèrdues de memòria.

Para más información:

Isabel Rodríguez

93 444 73 18

irodriguez@fundacioace.org

Marta Carbó

617 61 85 59

mcarbo@undatia.es

També et pot interessar ...

L’estudi FACEHBI de detecció precoç de l’Alzheimer, amb 200 voluntaris sans, tindrà una durada de 8 anys

16/01/2020Sala de premsa
L’estudi FACEHBI de detecció precoç de l’Alzheimer, amb 200 voluntaris sans, tindrà una durada de 8 anys