Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Sessió clínica 8/03/16

La sessió clínica d’aquesta setmana serà un update sobre assajos clínics.

La recerca clínica i bàsica a Fundació ACE es focalitza en l’estudi de fenotips clínics i neuropsicològics de la Malaltia d’Alzheimer (MA) i demències frontotemporals (FTLD); estudis d’expressió genètica en la malaltia d’Alzheimer, Demència Frontotemporal i Deteriorament Cognitiu Lleu, de biomarcadors i de neuroimatge en la MA prodròmica; així com la investigació independent per al desenvolupament de noustractaments en la MA.

Les sessions clíniques

Les sessions clíniques són reunions de treball que es realitzen un cop a la setmana i que versen sobre un dels temes que treballen els nostres professionals. Són sessions privades, pel personal de la Fundació, i són part de les hores que destinen els nostres professionals a formar-se.

A Fundació ACE creiem en el treball col·laboratiu i en què hem de gestionar el talent de què disposem a fi d’oferir la major qualitat i rendiment possible del nostre personal i dels nostres serveis.

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.