Què fem:
Recerca social

L’objectiu de la investigació en l’àrea social és analitzar les variables que s’associen a l’atenció d’una persona amb deteriorament cognitiu o demència per descobrir aquelles que permeten o dificulten el benestar, tant el de la persona cuidada com del seu nucli sociofamiliar immediat.

Aquesta línia d’investigació es considera capdavantera i és una de les característiques que distingeixen Fundació ACE d’altres entitats catalanes i espanyoles.

 

Actualment s’estan portant a terme dos estudis:

  • un, destinat a estudiar l’estructura de cuidadors que giren al voltant de les persones amb deteriorament (basant-se en dades de 9.900 persones)
  • i, un altre, amb l'objectiu de determinar en quina mesura el nivell de sobrecàrrega del cuidador principal es correlaciona amb l’estat i conducta de la persona amb deteriorament cognitiu o demència (basant-se en informació de 1.000 cuidadors)