Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged AAIC

Fundació ACE presenta 10 pòsters i 2 comunicacions orals a l’AAIC 2016

Fundació ACE presenta 10 pòsters i 2 comunicacions orals a l’AAIC 2016

L’Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) se celebrarà del 24 al 28 de juliol. Organitza aquesta conferència cada any l’Alzheimer’s Association, que és l’entitat estadounidenca amb més recursos en aquest sentit. L’AAIC vol reunir els elements més importants de l’any en termes de recerca sobre la malaltia d’Alzheimer,