Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged ADAPTED

ADAPTED, un projecte europeu de recerca genètica

ADAPTED, un projecte europeu de recerca genètica

ADAPTED, un projecte europeu de recerca genètica   Fundació ACE ha estat escollida pel consorci europeu Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) per liderar la investigació ADAPTED (de l’anglès, Alzheimer ‘s Disease Apolipoprotein Pathology for Treatment Elucidation and Development). Davant la falta de medicaments que alenteixen el progrés