Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged EUA

Els Estats Units dupliquen el pressupost a la recerca contra l’Alzheimer

El president Barack Obama ha signat una partida pressupostària de 936 milions de dòlars l’any 2016 destinada a la recerca contra la malaltia d’Alzheimer. Aquesta partida duplica la del 2015 i és la primera vegada que un país destina una tal quantitat al finançament de la recerca