Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged grupos

Grup de suport per a fills de pacients amb demencia pre-senil

Grup de suport per a fills de pacients amb demencia pre-senil

Grup de suport per a fills de pacients amb demencia pre-senil El Departament de Benestar Social i Família ha concedit a Fundació ACE la beca que farà possible atendre fills de malalts amb demencia presenil. Fundació ACE ja havia estat pionera en ser la primera entitat amb

“Té 48 anys i té Alzheimer. Ara què?” – Grups de suport

“Té 48 anys i té Alzheimer. Ara què?” – Grups de suport

La demència afecta el 9,4% de la població a partir dels 70 anys. La malaltia d’Alzheimer és la demència més diagnosticada: del 50-80% de les persones diagnosticades de demència, tenen demència per malaltia d’Alzheimer (Departament de Sanitat i Seguretat social, 2010). Aproximadament entre el 8-10% de la