Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged MOPEAD

MOPEAD, un projecte europeu sobre detecció precoç

MOPEAD, un projecte europeu sobre detecció precoç

MOPEAD, un projecte europeu sobre detecció precoç . La Fundació ACE – Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center ha estat seleccionada per l’IMI (Iniciativa Medicaments Innovadors) -consorci públic-privat entre la UE i la Federació Europea de les Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA) – per liderar el