Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged RAMCIP

Segona reunió anual del projecte RAMCIP

Segona reunió anual del projecte RAMCIP

Segona reunió anual del projecte RAMCIP . El 22 i 23 de febrer de 2017, la Fundació ACE ha participat en la segona reunió anual del projecte RAMCIP amb la Comissió Europea a Lublin (Polònia). En aquesta reunió s’han presentat els avenços del projecte, i s’ha fet

Un any del RAMCIP

Un any del RAMCIP

Aquest mes de gener es compleix un any de l’inici del programa RAMCIP (Robotic Assistant for Mild Cognitive Impairment Patients), un projecte finançat per la Comissió Europea, i que té com a objectiu dissenyar i construir un robot que pugui ajudar a pacients amb deteriorament cognitiu lleu

Es presenta al CTAD el primer braç robòtic per a malalts d’Alzheimer

Es presenta al CTAD el primer braç robòtic per a malalts d’Alzheimer

RAMCIP (Robotic Assitant for MCI Patients) és un projecte de recerca, d’una durada de tres anys, que va començar el gener de 2015, emmarcat en el programa HORIZON2020, finançat per la Comissió Europea. Consisteix a dissenyar i desenvolupar una extremitat robòtica que doni assistència a persones a