Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged sessió clínica

Sessió clínica 15/03/16

Sessió clínica 15/03/16

La sessió clínica d’aquesta setmana és La polifarmàcia en malalts d’Alzheimer, a càrrec de la Dra. Liliana Vargas. Les sessions clíniques Les sessions clíniques són reunions de treball que es realitzen un cop a la setmana i que versen sobre un dels temes que treballen els nostres

Sessió clínica 8/03/16

Sessió clínica 8/03/16

La sessió clínica d’aquesta setmana serà un update sobre assajos clínics. La recerca clínica i bàsica a Fundació ACE es focalitza en l’estudi de fenotips clínics i neuropsicològics de la Malaltia d’Alzheimer (MA) i demències frontotemporals (FTLD); estudis d’expressió genètica en la malaltia d’Alzheimer, Demència Frontotemporal i