Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

unitat d’atenció diürna

a través dels serveis d’atenció diürna de la Fundació ACE oferim tractament i seguiment als pacients en diversos àmbits

El Centre de Dia és un servei social que ofereix assistència a persones amb un trastorn cognitiu o demència en règim diürn. L’abordatge és interdisciplinari, capaç de cobrir les necessitats de la persona i de la seva família en fases inicials i moderades de la malaltia.

L’objectiu és oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones, afavorir el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i famíliar en les millors condicions, així com donar suport a les famílies.

El Centre de Dia té autorització per a 80 places en total, de les quals 30 estan concertades amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Ofereix els serveis següents:

 • Psicoestimulació cognitiva
 • Teràpia ocupacional
 • Supervisió i/o suport en l’atenció personal i en les activitats de la vida diària
 • Atenció mèdica especialitzada i atenció d’infermeria
 • Atenció social
 • Valoracions cognitives periòdiques
 • Atenció, suport i formació a famíliars
 • Alimentació
 • Fisioteràpia
 • Musicoteràpia

L’equip multidisciplinari està format per personal mèdic especialitzat en neurologia, geriatria, psiquiatria, així com per especialistes en neuropsicologia, psicologia, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, fisioteràpia i musicoteràpia.

L’Hospital de Dia de demències és un servei sociosanitari que ofereix assistència en règim diürn a persones, prioritàriament menors de 65 anys, amb trastorn cognitiu o demència. La persona i la seva família es beneficien d’una atenció terapèutica integral. L’abordatge és interdisciplinari, capaç de cobrir les necessitats de la persona i de la seva família en les fases inicials i moderades de la malaltia.

L’objectiu és oferir atenció terapèutica continuada en els aspects físics, psíquics i socials, així com:

 • Rehabilitar i restituir dèficits, estimular per endarrerir la pèrdua progressiva de capacitats, optimitzar les capacitats funcionals residuals de la persona i pal·liar i substituir mancances.
 • Endarrerir o evitar l’internament del malalt i mantenir-lo en el seu entorn habitual.
 • Oferir educació sanitària i donar informació, assessorament, formació i suport a les famílies: contenció emocional, disminució de la càrrega.
 • Promoure la formació de grups de suport i ajuda mútua.
 • Afavorir la coordinació i col·laboració amb els recursos necessaris per establir el diagnòstic més precís possible.

L’Hospital de Dia de demències té autorització per a 75 places en total, de les quals 52 estan concertades amb el CatSalut. Ofereix els serveis següents:

 • Psicoestimulació cognitiva
 • Teràpia ocupacional
 • Supervisió i/o suport a la cura personal i a les activitats de la vida diària
 • Atenció mèdica especialitzada i atenció d’infermeria
 • Atenció social
 • Valoracions cognitives periòdiques
 • Atenció, suport i formació a famíliars
 • Alimentació
 • Fisioteràpia
 • Musicoteràpia

L’equip multidisciplinari està format per personal mèdic especialitzat en neurologia, geriatria, psiquiatria, així com per especialistes en neuropsicologia, psicologia, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, fisioteràpia i musicoteràpia.

Els tallers d’estimulació de la mèmòria estan dirigits a persones que presenten pèrdues de memòria. Aquest tipus d’intervenció terapèutica fa viable el manteniment durant el major temps possible de l’autonomia funcional en la vida diària del pacient. L’entrenament estructurat de la memòria dóna resposta a la demanda actual presentada pels familiars.

Els objectius dels tallers de memòria són:

 • Utilitzar les capacitats residuals d’aprenentatge en les primeres fases de la malaltia.
 • Crear una rutina setmanal en l’assistència de la persona amb demències al grup.
 • Proporcionar un estat de benestar, disminuir les respostes d’ansietat i depressió i millorar la qualitat de vida.
 • El format de grup promociona la interacció dels participants i actua com a eina de suport i autoajuda.

Els grups de tallers de memòria són reduïts, amb un màxim de set persones. L’usuari assisteix a dues sessions setmanals d’una hora i mitja de durada.

Amb plaça subvencionada:

-Valoració per part de l’especialista en neurologia o demències.
-Avaluació de la idoneïtat del servei.
-DEMANAR VISITA.


Centre de Dia: És necessària la tramitació de la LAPAD (Ley 39/2006 de 14 de diciembre del 2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) per a accedir a la plaça subvencionada.
Hospital de Dia: és necessària l’avaluació dels serveis competents.

Amb plaça privada:

-Valoració per part de l’especialista en neurologia o demències.
-Avaluació de la idoneïtat del servei.
-DEMANAR VISITA.

Centre de Dia i Tallers de Memòria:

93.444.10.24 – 610.595.943

uad@fundacioace.com

Hospital de Dia:

93.444.31.09 – 610.595.943

uad@fundacioace.com

Amèrica Morera
sotsdirectora de la unitat d’atenció diürna