La fundació:
Memòries d'activitat

MEMÒRIA D'ACTIVITAT
2022
DESCARREGAR
MEMÒRIA EXECUTIVA
2021
DESCARREGAR
MEMÒRIA D'ACTIVITAT
2021
DESCARREGAR

MEMÒRIES ANTERIORS

RESUM EXECUTIU
2020
MEMÒRIA EXECUTIVA
2019
RESUM EXECUTIU
2018
MEMÒRIA EXECUTIVA
2017
MEMÒRIA EXECUTIVA
2016
MEMÒRIA EXECUTIVA
2015
MEMÒRIA EXECUTIVA
2014