Ace:
Notícies

Investigadors estudien el paper de l’obesitat i la inflamació en el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer

Un estudi de la Universitat de Barcelona i en el que participen investigadors d’Ace Alzheimer Center Barcelona, publicat recentment a la revista Cell & Bioscience, ha avaluat els efectes beneficiosos de l’administració repetida de Dexibuprofeno, un medicament similar a l’Ibuprofeno, en la disminució dels factors de risc associats a la malaltia d’Alzheimer en un model de ratolí transgènic, és a dir, ratolins modificats genèticament per reproduir la malaltia d’Alzheimer.

Aquest estudi tenia com a objectiu avaluar els efectes del tractament amb Dexibuprofeno en la progressió de la malaltia d’Alzheimer en ratolins transgènics alimentats amb una dieta alta en greixos. Els animals es van dividir en dos grans grups, els que van rebre pinso convencional i els que van rebre la dieta de greix i, alhora, dins d’aquests grups, la meitat d’ells va rebre el tractament amb Dexibuprofeno durant 3 mesos i l’altra meitat, no.

Els resultats obtinguts van demostrar que el Dexibuprofeno va millorar les alteracions metabòliques dels ratolins alimentats amb dieta rica en greix, com són la pujada de pes corporal o els nivells de glucosa i insulina en sang. La malaltia d’Alzheimer és una patologia amb origen desconegut, però en la que s’ha detectat diversos factors de risc, com la obesitat i els trastorns metabòlics que estan implicats en el seu desenvolupament i empitjorament dels processos cognitius i de memòria.

En aquest estudi s’ha observat que el tractament amb Dexibuprofeno també va millorar el deteriorament cognitiu, la neuroinflamació, l’estrès oxidatiu i l’acumulació de plaques senils de beta-amiloide.

Una altra gran avantatge del potencial ús de Dexibuprofeno pel tractament de la malaltia d’Alzheimer és que, en ser un fàrmac que concentra tot el seu potencial terapèutic, es podria disminuir la dosi administrada mantenint l’efectivitat i disminuint els efectes adversos derivats. En el cas de l’administració repetida de fàrmacs antiinflamatoris, l’efecte advers més habitual i perillós és el dany gastrointestinal.

Amanda Cano, investigadora postdoctoral d’Ace Alzheimer Center Barcelona i col·laboradora d’aquest estudi, remarca “la importància de la recerca bàsica i pre-clínica de la malaltia d’Alzheimer per fer emergir noves teràpies i traslladar-les a nivell clínic per avançar en un tractament eficaç per aquest tipus de demència”.

Aquest estudi està finançat per un projecte SAF atorgat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i liderat i desenvolupat pel grup de recerca del doctor i catedràtic Antonio Camins, del Departament de Farmacologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, i membre de Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED).

També et pot interessar ...

Fundació ACE amplia tres anys més l'estudi FACEHBI, sobre queixes subjectives de memòria

10/07/2017Recerca
Fundació ACE amplia tres anys més l'estudi FACEHBI, sobre queixes subjectives de memòria . L’ampliació es deu als reveladors resultats de l...