Alzheimer:
Què és?

La malaltia d'Alzheimer és la demència més comuna. Actualment, 50 milions de persones a tot el món tenen demència i, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a Catalunya hi ha unes 86.000 persones afectades

El 2050 es preveu que el nombre de casos s'incrementi fins a arribar a 132 milions d'afectats arreu del món.

2018 milions
2050 milions

L’Alzheimer és una malaltia progressiva i irreversible. Es caracteritza per l’aparició lenta dels símptomes que evolucionen al llarg del temps: pèrdua de memòria, canvis en el caràcter i la conducta, i problemes en el llenguatge i l’orientació.

En general, es diagnostica en persones majors de 65 anys, tot i que cada vegada es detecten més casos d'aparició precoç.

Aquesta malaltia va ser descrita per primera vegada l’any 1906 pel psiquiatre i neuròleg alemany Alois Alzheimer, i per aquest motiu porta el seu nom. Una de les seves particularitats és que, encara avui dia, se'n desconeixen les causes i, per això, la recerca esdevé un element clau.