Ace:
Sala de premsa

NOTA INFORMATIVA
Barcelona, 7 de març de 2022

 

Un estudi d’Ace Alzheimer Center Barcelona

Les dones amb malaltia d’Alzheimer tenen menys probabilitat de participar en assajos clínics

•    Es tracta del primer estudi que té l’objectiu d’identificar el paper del gènere en el cribratge dels assajos clínics de la malaltia d’Alzheimer

•   Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, des d’Ace es vol posar en relleu el paper de les dones en la malaltia d’Alzheimer: des del desenvolupament de la pròpia malaltia fins a l’atenció i cura d’altres persones amb demència


La malaltia d’Alzheimer afecta les dones en major mesura: amb una prevalença del 7,1% en dones i del 3,3% en els homes de més de 65 anys, les dones tenen el doble de risc de desenvolupar-la. Tot i això, elles tenen menys probabilitat de ser escollides per participar en assajos clínics. Així ho indica un estudi d’Ace Alzheimer Center Barcelona publicat a la revista Alzheimer's Research & Therapy, el primer treball que té l’objectiu d’identificar el paper del gènere en el cribratge dels assajos clínics de la malaltia d’Alzheimer.

L’estudi, que ha analitzat una cohort de més de 9.500 persones –formada per un 70% de dones i un 30% d’homes– diagnosticades amb deteriorament cognitiu lleu o amb malaltia d’Alzheimer, assenyala que el nivell educatiu és el factor que explica la infrarepresentació de les dones en els assajos clínics, especialment les d’edat més avançada. Moltes d’elles, nascudes en l’època de postguerra, no van tenir accés a educació i no disposen de les habilitats bàsiques de lectura i escriptura, necessàries per poder avaluar el rendiment cognitiu de persones amb demència en assajos clínics.

El nivell educatiu baix és, així, un dels factors de risc de la malaltia d’Alzheimer més coneguts. Aquesta, però, ja no és la situació actual a les zones més benestants del planeta, i això podria canviar el desequilibri entre la proporció de dones i homes amb demència en un futur pròxim.

Maitée Rosende-Roca, neuròloga d’Ace Alzheimer Center Barcelona, afirma que “el gran nombre de dones d’edat avançada amb la malaltia d’Alzheimer i amb un nivell educatiu baix exigeix un enfocament centrat en el gènere en la investigació clínica. Cal desenvolupar noves eines d’avaluació que siguin sensibles al nivell educatiu per tal d’aconseguir una representació proporcional de les dones”.

En aquest sentit, la Unitat de Memòria d’Ace ha implementat un procés de preselecció que facilita la identificació dels participants amb més probabilitats de complir amb els requisits de l’assaig. Aquesta estratègia de selecció genera una llista de candidats i candidates potencialment elegibles, amb característiques heterogènies que reflecteixen la població real de pacients amb demència, fet que permet un anàlisi detallat dels factors que intervenen en la participació a l’assaig clínic.

Una malaltia de dones

A les portes del Dia Internacional de la Dona, cal posar en relleu el paper de les dones en tot allò que envolta la malaltia d’Alzheimer: a més de tenir un major risc de desenvolupar-la, les dones també porten el pes de l’atenció i cura d’altres persones amb demència. En concret, 2 de cada 3 persones cuidadores (fins i tot més, el 75%) són dones, i en cas que un familiar home desenvolupi demència, és més probable que siguin elles que exerceixin de cuidadores. Així, el fet de tenir cura d’una persona depenent afecta al seu desenvolupament personal i professional.

La falta de formació al voltant de l’atenció de persones amb demència i l’escassetat de recursos de suport emocional és també una realitat, i per això Ace duu a terme tallers de formació per a les persones cuidadores amb l’objectiu de facilitar eines i recursos.

Per a més informació:

Isabel Rodríguez

93 444 73 18

irodriguez@fundacioace.org

També et pot interessar ...

La neuròloga Mercè Boada entra al Top 100 de dones líders a Espanya

26/11/2019Sala de premsa
La Dra. Mercè Boada, directora mèdica de Fundació ACE i una de les principals autoritats internacionals en l’àmbit de les demències, ha estat seleccionada per formar part del prestigiós rànquing TOP 100 de Dones líders a Espanya.